A K D A G L A R

Yükleniyor

Grup Şirketleri

Akdağlar Madencilik San. ve Tic. A.Ş. agrega üretiminde olduğu gibi, kum üretiminde de bilgi ve deneyimini ortaya koymuş, çok ciddi yatırımlarla İstanbul’un ihtiyacına dönük faaliyetlerine başlamıştır. Diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi kumda da kalite belgeli üretim yaparak müşteri memnuniyetini sağlamıştır.
Bünyesinde bulunan asfalt ve beton laboratuvarlarında yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla, Akdağlar Madenciliğin sektör içinde önemli bir yer edinmesi sağlanmıştır. Ormanlıköyü/Çatalca Bölgesinde (500 ton/h) üretilen beton kumu bu çalışmanın somut bir sonucudur. İstanbul’da kaliteli kum tedariğinde yaşanan sıkıntı bu kumla aşılmış, Avrasya Tüneli Projesi’nde kullanılarak kalite ve güvenilirliğini de kanıtlamıştır.

Mont Blanc

Trailing Suction Hooper Dredger Tarama Gemisi

Türkiye’de denizden kum üretme işleri mevcut durumda üzerinde vinçleri olan küçük ölçekli gemiler ile eski ve dünyada artık kullanılmayan bir teknoloji ile yapılmaktadır.

Türkiye’de ilk defa bu tarz işlev gören teknolojik ve yüksek kapasiteli TSHD “Trailling Suction Hooper Dredger” gemisi (Tarama Gemisi) millileştirilerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için kazandırılmıştır.

TSHD gemileri ile denizden kum ve serbest malzeme çıkartılması hem daha verimli hem daha çevreci hem de daha ekonomik olduğu için gelişmiş ülkelerde son 30 yıldır kullanımı artan bu tip gemilerin Türkiye’de üretimi ve kullanımı için desteklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu gemi ile limanlarda dip tarama, derinleştirme ve liman girişlerinin temizlik işlemleri de yapılabilmektedir. Çıkartılan malzemeler susuzlaştırılarak istenildiğinde karaya veya taşıyıcı gemilere aktarılabilmektedir.

Mevcut geminin kara nakliyesine göre avantajı; istiap haddi 27 tonluk kamyonlar ile ortalama 200 kamyon ile yapılacak bir kum nakliyesinin tek bir gemi ile denizden kamyon nakliyesine göre çok daha ekonomik bir şekilde taşınması hem İstanbul karayollarındaki kamyon trafiğine hem de taşıma maliyetlerine ciddi ölçüde avantaj sağlayacağı hesaplanmıştır.

Bununla birlikte egzost emisyonu ile sadece sera gazı salınımına (çevreye) olumlu etkileri sınırlı kalmayıp; yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sarfiyatındaki avantajlar sebebi ile hem bölge hem de ülkeye ekonomik olarak fayda sağlamaktadır.