A K D A G L A R

Yükleniyor

Laboratuvar

Ana Sayfa SayfalarLaboratuvar

Grup Şirketleri

Laboratuvarımız bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmekte ve bu kapsamda renkli asfalt, sessiz asfalt, modifiye asfalt, taş mastik asfalt, bitümlü yapıştırıcı çeşitleri üzerine çalışmalar halen devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir.

Laboratuvarımızda agrega, bitüm, emülsiyon ve bitümlü sıcak karışımlarla ilgili her türlü deney ve miks dizaynlar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Karayolları Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak yapılmakta olup, tesislerimizde üretilen malzemeler, yılda dört kez KGM tarafından testlere tabi tutulmaktadır.